Alo vamo,radimo nešto i sad ne radi sajt.Shvatili smo da je Neositis đubre i zato prelazimo na još veće.Poy.